Välkommen till:

Sociala Medier

Sociala medier är ett relativt nytt begrepp och fenomen, som på bara några år har vuxit sig starkt och fått ett stort fäste bland miljontals användare världen över. Men vad är egentligen sociala medier, hur kan du använda dem?

Studiematerialet Sociala Medier är fritt tillgängligt för alla. Här får du som oerfaren internetanvändare en möjlighet att skapa dig en grundläggande kunskap om vår tids sociala medier, så som Facebook, Youtube, Twitter, Bloggar och mycket mer!

På hemsidan hittar du inspirerande studiefilmer som tillsammans med förklarande uppgifter erbjuder dig allt du behöver för att komma igång med användandet av sociala medier. Klicka dig fram på hemsidans brandgula meny för att bekanta dig med upplägget.

En värld av möjligheter väntar bara några musklick bort!

Välkommen!

Loggor Joel

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply