Hem

Välkommen till:

Sociala Medier

Sociala medier är ett relativt nytt begrepp och fenomen, som på bara några år har vuxit sig starkt och fått ett stort fäste bland miljontals användare världen över. Men vad är egentligen sociala medier, hur kan du använda dem?

Studiematerialet Sociala Medier är fritt tillgängligt för alla. Här får du som oerfaren internetanvändare en möjlighet att skapa dig en grundläggande kunskap om vår tids sociala medier, så som Facebook, Youtube, Twitter, Bloggar och mycket mer!

På hemsidan hittar du inspirerande studiefilmer som tillsammans med förklarande uppgifter erbjuder dig allt du behöver för att komma igång med användandet av sociala medier. Klicka dig fram på hemsidans brandgula meny för att bekanta dig med upplägget.

En värld av möjligheter väntar bara några musklick bort!

Välkommen!

Loggor Joel

Sociala medier är ett relativt nytt begrepp och fenomen, men som på bara några år har vuxit sig starkt och fått ett stort fäste bland miljontals användare världen över.

Idag lever vi i en värld där sociala medier, som youtube, bloggar och facebook tar allt större plats i de flesta människors liv. Tyvärr är det inte alla som har haft möjligheten att utnyttja och använda dessa sociala medier. Oerfarna internetanvändare, upplever ofta internet som någonting svårt och krångligt. Trots det så är det idag många som har lärt sig hur en dator fungerar. Att ta steget från vanligt datornanvändande och ut till internet är inte så svårt som många tror.

Det övergripande syftet med Sociala Medier är att erbjuda oerfarna internetanvändare ett studiematerial som ger dem möjligheten att lära sig och förstå hur sociala medier på internet fungerar och hur de kan användas. Målet med studiematerialet är att deltagarna ska känna sig stimulerade och tillräckligt kunniga, för att efter avslutad studiecirkel, själva fortsätta med användandet och upptäckandet på internet.

Leave a Reply